Termeni și condiții

Termeni și condiții generale ale societății

MISURA Store s.r.o.

cu sediul social la K Poště 429/2, 252 67 Tuchoměřice
numărul de identificare: 264 03 714
înregistrată în Registrul Comerțului ținut la Tribunalul Municipal din Praga, Section C, Insert 256507

pentru vânzarea de bunuri prin intermediul magazinului online situat la adresa de internet.


1. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

1.1 Acești Termeni și Condiții (denumiți în continuare "Termeni și Condiții") ai societății , cu sediul social, număr de identificare, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de, secție, inserați (denumită în continuare "Vânzător") reglementează în conformitate cu prevederile § 1751 alin. 1 din Legea nr. 89/2012 Coll, Codul civil (denumit în continuare "Codul civil"), drepturile și obligațiile reciproce ale părților care decurg în legătură cu sau pe baza unui contract de achiziție (denumit în continuare "Contractul de achiziție") încheiat între Vânzător și o altă persoană fizică (denumit în continuare "Cumpărător") prin intermediul magazinului online al Vânzătorului. Magazinul online este operat de către Vânzător pe un site web situat la adresa de internet (denumit în continuare "site-ul web"), prin intermediul interfeței site-ului web (denumită în continuare "interfața web a magazinului").
1.2 Termenii și condițiile nu se aplică în cazul în care persoana care intenționează să achiziționeze bunuri de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care acționează în cadrul activității sale comerciale sau profesionale atunci când comandă bunuri.
1.3 În contractul de vânzare pot fi convenite dispoziții care se abat de la termenii și condițiile de vânzare. Dispozițiile divergente din contractul de vânzare-cumpărare au prioritate față de dispozițiile din termenii și condițiile de vânzare.
1.4 În contractul de vânzare pot fi convenite dispoziții care se abat de la termenii și condițiile de vânzare. Dispozițiile divergente din contractul de vânzare-cumpărare au prioritate față de dispozițiile din termenii și condițiile de vânzare.
1.5 Vânzătorul poate modifica sau completa formularea Termenilor și condițiilor. Această dispoziție nu afectează drepturile și obligațiile apărute în perioada de valabilitate a versiunii anterioare a Termenilor și condițiilor.


2. CONT DE UTILIZATOR

2.1. Pe baza înregistrării Cumpărătorului pe site-ul web, Cumpărătorul poate accesa interfața sa de utilizator. Din interfața sa de utilizator, cumpărătorul poate comanda bunuri (denumit în continuare "cont de utilizator"). În cazul în care interfața web a magazinului permite acest lucru, Cumpărătorul poate, de asemenea, să comande bunuri fără înregistrare direct din interfața web a magazinului.
2.2. Atunci când se înregistrează pe site-ul web și când comandă bunuri, cumpărătorul este obligat să furnizeze toate informațiile în mod corect și sincer. Cumpărătorul este obligat să actualizeze informațiile furnizate în cadrul
contul de utilizator ori de câte ori acestea se modifică. Informațiile furnizate de către Cumpărător în contul de utilizator și atunci când comandă bunuri sunt considerate corecte de către Vânzător.
2.3. Accesul la contul de utilizator este securizat de un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor necesare pentru a accesa contul său de utilizator.
2.4. Cumpărătorul nu are dreptul de a permite unor terțe părți să utilizeze contul de utilizator.
2.5. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, în special în cazul în care cumpărătorul nu își utilizează contul de utilizator pentru o perioadă mai lungă de timp sau în cazul în care cumpărătorul își încalcă obligațiile care îi revin în temeiul contractului de achiziție (inclusiv termenii și condițiile).
2.6. Cumpărătorul recunoaște că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil în permanență, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale vânzătorului sau întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale unor terțe părți.

3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

3.1. Toate prezentările bunurilor plasate pe interfața web a magazinului au un caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare cu privire la aceste bunuri. Dispozițiile articolului 1732 alineatul (2) din Codul civil nu se aplică.
3.2. Interfața web a magazinului conține informații despre bunuri, inclusiv prețurile fiecărui bun în parte și costurile de returnare a bunurilor, în cazul în care acestea nu pot fi returnate prin metoda poștală obișnuită din cauza naturii lor. Prețurile bunurilor includ taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. Prețurile produselor rămân valabile atât timp cât sunt afișate pe interfața web a magazinului. Această dispoziție nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare în condiții convenite individual.
3.3. Interfața web a magazinului conține, de asemenea, informații privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea bunurilor. Informațiile privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea bunurilor furnizate pe interfața web a magazinului se aplică numai în cazul în care bunurile sunt livrate pe teritoriul Republicii Cehe.
3.4. Pentru a comanda bunuri, Cumpărătorul trebuie să completeze formularul de comandă din interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține în special informații despre:
3.4.1. bunurile comandate (bunurile comandate sunt "introduse" de către cumpărător în coșul electronic de cumpărături din interfața web a magazinului),
3.4.2. modalitatea de plată a prețului de achiziție a bunurilor, detalii privind modalitatea solicitată de livrare a bunurilor comandate
3.4.3. informații privind costurile asociate cu livrarea bunurilor (denumite în continuare în mod colectiv "comanda").
3.5. Înainte de trimiterea comenzii către vânzător, cumpărătorului i se permite să verifice și să modifice datele introduse de către cumpărător în comandă, inclusiv în ceea ce privește capacitatea cumpărătorului de a detecta și corecta erorile comise la introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului făcând clic pe butonul "Completați comanda". Datele furnizate în Comandă sunt considerate corecte de către Vânzător. Vânzătorul va confirma primirea comenzii către Cumpărător imediat după primirea acesteia, prin e-mail la adresa de e-mail a Cumpărătorului specificată în contul de utilizator sau în Comandă (denumită în continuare "adresa de e-mail a Cumpărătorului").
3.6. În funcție de natura comenzii (cantitatea de bunuri, valoarea prețului de achiziție, costurile de expediere estimate), vânzătorul are întotdeauna dreptul de a solicita cumpărătorului o confirmare suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon).
3.7. Relația contractuală dintre Vânzător și Cumpărător se stabilește prin livrarea acceptării comenzii (acceptare), care este trimisă de către Vânzător Cumpărătorului prin e-mail la adresa de e-mail a Cumpărătorului.
3.8. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță la încheierea contractului de vânzare-cumpărare. Costurile suportate de către Cumpărător pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de achiziție (costuri de conectare la internet, costuri de convorbiri telefonice) vor fi suportate de către Cumpărător însuși și nu vor fi diferite de tariful de bază.

4. PREȚUL MĂRFURILOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

4.1. Cumpărătorul poate plăti vânzătorului prețul bunurilor și orice costuri asociate cu livrarea bunurilor în temeiul contractului de cumpărare în următoarele moduri:
numerar la livrare la locul specificat de Cumpărător în comandă;
prin transfer bancar în contul Vânzătorului nr. 2001929603 / 2010 (denumit în continuare "contul Vânzătorului");
fără numerar prin intermediul sistemului de plată Comgate; 
fără numerar prin intermediul cardului de credit;
prin intermediul unui credit furnizat de o terță parte (dacă este oferit).
4.2. Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul este, de asemenea, obligat să plătească vânzătorului costurile asociate cu ambalarea și livrarea bunurilor în suma convenită. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, prețul de achiziție include și costurile asociate cu livrarea bunurilor.
4.3. Vânzătorul nu solicită un depozit sau orice altă plată similară din partea cumpărătorului. Acest lucru nu aduce atingere dispozițiilor articolului 4.6 din Termeni și condiții privind obligația de a plăti în avans prețul de achiziție al bunurilor.
4.4. În cazul plății în numerar sau în cazul plății la livrare, prețul de achiziție se plătește la primirea bunurilor. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție este datorat în termen de 7 zile de la încheierea contractului de achiziție.
4.5. În cazul unei plăți fără numerar, cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție al bunurilor împreună cu simbolul variabil al plății. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este îndeplinită atunci când suma respectivă este creditată în contul vânzătorului. 
4.6. Vânzătorul are dreptul, în special în cazul în care nu există o confirmare suplimentară a comenzii de către Cumpărător (articolul 3.6), să solicite plata integrală a prețului de achiziție înainte ca bunurile să fie
expediate către Cumpărător. Nu se aplică articolul 2119 alineatul (1) din Codul civil.
4.7.  Eventualele reduceri asupra prețului bunurilor acordate de către vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate.
4.8. În cazul în care acest lucru este uzual în cursul activității comerciale sau dacă este prevăzut de reglementările legale general obligatorii, Vânzătorul va emite un document fiscal - factură către Cumpărător în ceea ce privește plățile efectuate în temeiul Contractului de achiziție. Vânzătorul plătește taxa pe valoarea adăugată. Vânzătorul emite documentul fiscal - factură către cumpărător după plata prețului bunurilor și îl trimite în format electronic la adresa electronică a cumpărătorului.

5. RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

5.1. Cumpărătorul recunoaște că, în conformitate cu prevederile art. 1837 din Codul civil, un contract de vânzare-cumpărare pentru furnizarea de bunuri care au fost modificate în funcție de dorințele cumpărătorului
sau pentru persoana cumpărătorului, un contract de vânzare pentru furnizarea de bunuri perisabile, precum și de bunuri care au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri după livrare, de un contract de furnizare de bunuri în ambalaj sigilat pe care consumatorul le-a scos din ambalaj și care nu pot fi returnate din motive de igienă, precum și de un contract de furnizare a unei înregistrări audio sau video sau a unui program de calculator, dacă consumatorul a deteriorat ambalajul original.
5.2. Cu excepția cazului menționat la articolul 5.1 sau a oricărui alt caz în care contractul de achiziție nu poate fi denunțat, cumpărătorul are dreptul de a denunța contractul de achiziție în termen de paisprezece (14) zile de la primirea bunurilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 1829 alineatul (1) din Codul civil, cu condiția ca, în cazul în care obiectul contractului de achiziție este reprezentat de mai multe tipuri de bunuri sau de livrarea mai multor piese, acest termen să curgă de la data primirii ultimei livrări de bunuri. Retragerea din contractul de vânzare-cumpărare trebuie să fie trimisă vânzătorului în termenul specificat în fraza anterioară. Pentru a se retrage din contractul de achiziție, Cumpărătorul poate utiliza modelul de formular pus la dispoziție de Vânzător, care face parte din acest site - disponibil AICI. Alternativ, Cumpărătorul poate trimite retragerea din contractul de vânzare-cumpărare la adresa sediului social al Vânzătorului sau la adresa de e-mail a Vânzătorului, utilizând formularul disponibil pentru descărcare mai jos.
5.3. În cazul retragerii din contractul de achiziție în conformitate cu articolul 5.2 din Termeni și condiții, contractul de achiziție se anulează de la început. Bunurile trebuie să fie returnate vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contract. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Contractul de achiziție, Cumpărătorul va suporta costurile asociate cu returnarea bunurilor către Vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate prin mijloace poștale normale din cauza naturii lor.
5.4. În cazul retragerii din Contract în conformitate cu articolul 5.2 din Termeni și condiții, Vânzătorul va returna fondurile primite de la Cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea Cumpărătorului din Contract în același mod în care Vânzătorul le-a primit de la Cumpărător. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna fondurile furnizate de către Cumpărător deja la returnarea bunurilor de către Cumpărător sau în alt mod, cu condiția ca acesta să fie de acord și să nu fie suportate costuri suplimentare de către Cumpărător. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul nu este obligat să restituie fondurile primite cumpărătorului înainte ca acesta să îi returneze bunurile sau să dovedească faptul că a trimis bunurile vânzătorului
5.5. Vânzătorul are dreptul de a compensa în mod unilateral cererea de plată pentru deteriorarea bunurilor cu cererea cumpărătorului de rambursare a prețului de achiziție.
5.6. Vânzătorul are dreptul de a se retrage din contractul de achiziție în orice moment până când cumpărătorul a acceptat bunurile. În acest caz, Vânzătorul va rambursa prețul de achiziție Cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, fără numerar în contul ales de Cumpărător.
5.7. În cazul în care un cadou este oferit cumpărătorului împreună cu bunurile, contractul de cadou dintre vânzător și cumpărător se încheie cu condiția ca, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, contractul de cadou referitor la un astfel de cadou își încetează efectele, iar cumpărătorul este obligat să returneze vânzătorului cadoul împreună cu bunurile. 

6. TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA BUNURILOR


6.1. În cazul în care se convine asupra unei metode de transport la cererea specifică a Cumpărătorului, Cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate cu această metodă de transport.
6.2. În cazul în care vânzătorul este obligat, în temeiul contractului de vânzare, să livreze bunurile la locul specificat de către cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare.
6.3. În cazul în care, din cauza cumpărătorului, este necesară livrarea repetată a bunurilor sau în alt mod decât cel specificat în comandă, cumpărătorul va plăti costurile asociate cu livrarea repetată a bunurilor sau costurile asociate cu o metodă diferită de livrare.
6.4. La primirea bunurilor de la transportator, cumpărătorul trebuie să verifice integritatea ambalajului bunurilor și, în cazul în care constată defecte, să notifice imediat transportatorul. În cazul în care
se constată că ambalajul este deteriorat, ceea ce indică o intruziune neautorizată în transport, Cumpărătorul nu poate accepta transportul de la transportator.
6.5. Alte drepturi și obligații ale părților în ceea ce privește transportul de mărfuri pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, în cazul în care acestea sunt emise de către vânzător.

7. DREPTURILE CARE DECURG DIN EXECUTAREA DEFECTUOASĂ


7.1. Drepturile și obligațiile părților în ceea ce privește drepturile de executare defectuoasă sunt reglementate de dispozițiile legale general obligatorii aplicabile (în special secțiunile 1914-1925,
secțiunile 2099-2117 și secțiunile 2161-2174 din Codul civil).
7.2. Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că bunurile sunt lipsite de defecte la recepție. În special, Vânzătorul este răspunzător față de Cumpărător că la momentul preluării bunurilor de către Cumpărător:
7.2.1. bunurile au caracteristicile convenite între părți și, în absența unui acord, au caracteristicile descrise de vânzător sau de producător sau așteptate de cumpărător având în vedere natura bunurilor și pe baza publicității efectuate de aceștia,
7.2.2. bunurile sunt adecvate scopului pentru care vânzătorul declară că urmează să fie utilizate sau pentru care sunt utilizate în mod obișnuit bunuri de acest tip,
7.2.3. bunurile corespund din punct de vedere calitativ sau al execuției la eșantionul sau la specimenul convenit, dacă calitatea sau execuția a fost determinată prin referire la eșantionul sau la specimenul convenit,
7.2.4. mărfurile sunt în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare 
7.2.5. mărfurile sunt conforme cu cerințele legislației.
7.3. Dispozițiile prevăzute la articolul 7.2 din Termeni și Condiții nu se aplică bunurilor vândute la un preț mai mic față de defectul pentru care s-a convenit prețul mai mic, față de uzura cauzată de
utilizarea normală a bunurilor, la un defect al bunurilor second-hand care corespunde nivelului de utilizare sau de uzură pe care bunurile îl aveau la preluarea lor de către cumpărător sau dacă acest lucru rezultă din natura bunurilor. 
7.4. În cazul în care defectul se manifestă în termen de șase luni de la recepție, bunurile sunt considerate a fi fost defecte la recepție. Cumpărătorul este îndreptățit să își exercite dreptul la o reclamație pentru un defect care apare la bunurile de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la primire.
7.5. Cumpărătorul își exercită drepturile care decurg din executarea defectuoasă la adresa comercială a vânzătorului, acolo unde acceptarea reclamației este posibilă în ceea ce privește gama de bunuri vândute, sau la sediul social sau la locul de desfășurare a activității. Momentul în care vânzătorul primește bunurile revendicate de la cumpărător este considerat ca fiind momentul în care este formulată reclamația. 
7.6. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate de Regulamentul privind reclamațiile vânzătorului.

8. OTHER RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor prin plata integrală a prețului de achiziție al bunurilor.
8.2. Vânzătorul nu este obligat să respecte niciun cod de conduită în raport cu Cumpărătorul în sensul articolului 1826 alineatul (1) litera (e) din Codul civil.
8.3. Gestionarea extrajudiciară a reclamațiilor consumatorilor este gestionată de către vânzător printr-o adresă electronică. Vânzătorul trimite informații cu privire la tratarea reclamației cumpărătorului la adresa electronică a acestuia.
8.4. Vânzătorul este autorizat să vândă bunuri pe baza unei licențe comerciale. Controlul comercial este efectuat în domeniul său de competență de către biroul comercial competent. Supravegherea protecției datelor cu caracter personal este exercitată de Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal. Autoritatea cehă de inspecție comercială supraveghează, printre altele, respectarea Legii nr. 634/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.
8.5. Prin prezenta, cumpărătorul își asumă riscul de schimbare a circumstanțelor în sensul articolului 1765 alineatul (2) din Codul civil.

9. PROTECȚIA DATELOR 

9.1. Protecția datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului, care este o persoană fizică, este prevăzută de Legea nr. 101/2000 privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare. 
9.2. Cumpărătorul consimte la prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de domiciliu, numărul de identificare, numărul de identificare fiscală, adresa de e-mail, numărul de telefon și (denumite în continuare în mod colectiv "date cu caracter personal").
9.3. Cumpărătorul consimte la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vânzător în scopul exercitării drepturilor și obligațiilor prevăzute în Contractul de cumpărare și în scopul menținerii contului de utilizator. Cu excepția cazului în care Cumpărătorul alege altfel, Cumpărătorul consimte, de asemenea, la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vânzător în scopul trimiterii de informații și comunicări comerciale către Cumpărător. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în întregime, în conformitate cu prezentul articol, nu este o condiție care ar împiedica în sine încheierea contractului de cumpărare. 
9.4. Cumpărătorul recunoaște că este obligat să furnizeze datele sale personale (în timpul înregistrării, în contul său de utilizator, atunci când plasează o comandă de pe interfața web a magazinului) în mod corect și veridic și că este obligat să informeze vânzătorul fără întârzieri nejustificate cu privire la orice modificare a datelor sale personale.
9.5. Vânzătorul poate delega prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului unei terțe părți împuternicite. Cu excepția persoanelor care transportă bunurile, datele cu caracter personal nu vor fi transmise de către Vânzător unor terțe părți fără acordul prealabil al Cumpărătorului.
9.6. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru o perioadă de timp nedeterminată. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în formă electronică în mod automatizat sau în formă tipărită în mod neautomat.
9.7. Cumpărătorul confirmă că datele cu caracter personal furnizate sunt corecte și că a fost informat cu privire la faptul că furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară.
9.8. În cazul în care cumpărătorul consideră că vânzătorul sau împuternicitul (articolul 9.5) efectuează o prelucrare a datelor sale cu caracter personal care este contrară protecției vieții private și personale a cumpărătorului sau contrară legii, în special în cazul în care datele cu caracter personal sunt inexacte în ceea ce privește scopul prelucrării lor, cumpărătorul poate:
9.8.1. cereți explicații vânzătorului sau procesatorului,
9.8.2. să solicite vânzătorului sau procesatorului să remedieze situația.
9.9. În cazul în care Cumpărătorul solicită informații cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, Vânzătorul este obligat să îi furnizeze aceste informații. Vânzătorul are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru furnizarea de informații în conformitate cu fraza anterioară, fără a depăși costurile necesare pentru furnizarea informațiilor.

10. TRIMITEREA DE COMUNICĂRI COMERCIALE ȘI STOCAREA DE COOKIE-URI

10.1. Cumpărătorul consimte la trimiterea de informații legate de bunurile, serviciile sau afacerea Vânzătorului la adresa electronică a Cumpărătorului și consimte, de asemenea, la trimiterea de mesaje comerciale.
comunicări comerciale de către vânzător la adresa electronică a cumpărătorului.
10.2. Cumpărătorul este de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul său. În cazul în care o achiziție poate fi efectuată pe site-ul web și obligațiile Vânzătorului în temeiul Contractului de achiziție pot fi îndeplinite fără ca modulele cookie să fie stocate pe computerul Cumpărătorului, Cumpărătorul poate revoca în orice moment consimțământul acordat în conformitate cu fraza anterioară.

11. TRIMITERE

11.1. Cumpărătorul poate fi livrat la adresa electronică a cumpărătorului.

12. DISPOZIȚII FINALE

12.1. În cazul în care relația stabilită prin Contractul de vânzare-cumpărare conține un element internațional (străin), atunci părțile sunt de acord ca relația să fie guvernată de legislația cehă. Acest lucru se face fără
atingere drepturilor consumatorului în temeiul legislației general obligatorii. 
12.2. În cazul în care orice dispoziție din Termeni și condiții este sau devine nulă sau ineficientă, dispoziția nulă va fi înlocuită cu o dispoziție al cărei înțeles este cât mai apropiat posibil de cel al dispoziției nevalabile. Nulitatea sau ineficacitatea unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții.
12.3. Contractul de vânzare-cumpărare, inclusiv Termenii și condițiile, este arhivat de către vânzător în format electronic și nu este accesibil.
12.4. Formularul de retragere din contractul de cumpărare poate fi găsit AICI.
12.5. Datele de contact ale vânzătorului: MISURA Store s.r.o., K Poště 429/2, 252 67 Tuchoměřice, e-mail: info@misura.cz, telefon: +420 727 800 100.

În Tuchoměřice la 1.11.2020

Asociația pentru Comerț Electronic (www.apek.cz)