Adatvédelmi irányelvek

MISURA Store s.r.o.

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK
Tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról
A MISURA Store s.r.o., székhelye: K Poště 429/2, 252 67 Tuchoměřice, ID 264 03 714, gondoskodik az Ön által megadott személyes adatok védelméről. Fontos tudnia, hogy az Ön által megadott személyes adatokat felelősségteljesen, átláthatóan és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével összhangban kezeljük. Önnek joga van tájékoztatást kérni a rögzített személyes adatokról, illetve azok helyesbítését vagy törlését, ha azok az Ön hozzájárulásán alapulnak. Személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos kérdéseivel és kéréseivel írásban fordulhat hozzánk a cég székhelyének címén.

Az Ön személyes adatainak biztonsága
A MISURA Store s.r.o. elkötelezett az Ön által megadott személyes adatok biztonsága mellett. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hoztunk annak érdekében, hogy az Ön adatai a feldolgozásuk komolyságára tekintettel megfelelő védelemben részesüljenek. Az Öntől gyűjtött személyes adataihoz illetéktelen személy nem férhet hozzá, és azokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább más szervezeteknek további feldolgozás céljából, kivéve, ha azt törvény vagy jogi érdekeink védelme érdekében szükséges.

A tájékoztatáshoz való jog
Önnek joga van tájékoztatást kérni a MISURA Store s.r.o.-tól arról, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel Önről, milyen mértékben és milyen célból. Ezt a tájékoztatást legfeljebb 30 napon belül, sürgős esetben pedig legfeljebb 90 napon belül díjmentesen megadjuk Önnek. Kivételes esetekben a  határidő meghosszabbításáról kellő időben tájékoztatjuk Önt. Ha Ön az Önről tárolt információink közlését kéri, először meg kell győződnünk arról, hogy valóban Ön az a személy, akire az információ vonatkozik. Ezért kérjük, hogy kérésében adja meg az Ön személyazonosságának megfelelő azonosító adatait. Szükség esetén jogunkban áll további információkat kérni az Ön azonosításához, mielőtt átadnánk Önnek az Önről feldolgozott személyes adatokat.
Ezután jogunkban áll ésszerűen visszautasítani az olyan információkéréseket, amelyek indokolatlanok vagy indokolatlanul ismétlődőek, vagy amelyek beszerzése indokolatlan erőfeszítést igényelne, vagy amelyek beszerzése nehézkes lenne (jellemzően biztonsági rendszerekből, archívumokból stb.).

Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önről tárolt személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Az Ön kérésére ezek az adatok továbbíthatók egy másik adatkezelőnek.

Az adatok frissítése, helyesbítéshez való jog
Mivel a személyes adatok idővel változhatnak (például vezetéknévváltozás), örömmel vesszük, ha tájékoztat minket a változásról, hogy naprakészen tudjuk tartani az Ön személyes adatait, és elkerüljük az esetleges hibákat. Az Ön adataiban bekövetkezett változásról való tájékoztatás szigorúan szükséges ahhoz, hogy adatkezelői tevékenységünket megfelelően végezhessük.
Ez magában foglalja az Ön azon jogát is, hogy az Önről tárolt személyes adatait helyesbítsük. Ha úgy találja, hogy adataink már nem naprakészek, joga van kérni azok helyesbítését.

Kifogások
Ha úgy véli, hogy személyes adatait nem a Cseh Köztársaság és az EU vonatkozó jogszabályainak megfelelően kezeljük, joga van tiltakozni, és ezt követően ellenőrizzük kérésének jogosságát. A tiltakozás benyújtásakor az Ön személyes adatainak feldolgozását korlátozzuk mindaddig, amíg nem ellenőrizzük, hogy a tiltakozás megalapozott. Tájékoztatjuk Önt, hogy joga van tiltakozni az Önről feldolgozott személyes adatok feldolgozása ellen azáltal is, hogy a személyes adatok védelméért felelős illetékes felügyeleti hatósághoz fordul a következő címen:

Adatvédelmi Hatóság
Pplk. Sochora 27
170 00 Prága 7

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy korlátozza személyes adatainak feldolgozását, ha úgy véli, hogy az így rögzített adatok nem pontosak, vagy hogy azokat jogellenesen kezeljük, és ha úgy véli, hogy az adatokra már nincs szükségünk az adatkezelés céljaira.

Törléshez való jog
Ha Ön valaha is beleegyezését adta nekünk személyes adatainak feldolgozásához (például az Ön e-mail címe egy Önnek küldött hírlevéllel összefüggésben), akkor joga van ahhoz, hogy ezt a beleegyezését bármikor visszavonja, és mi kötelesek vagyunk törölni azokat az adatokat, amelyeket kizárólag az Ön beleegyezése alapján dolgozunk fel. A törléshez való jog nem vonatkozik a szerződés teljesítésére vonatkozó kötelezettséggel, jogi okokkal vagy jogos érdekekkel összefüggésben feldolgozott adatokra.  Ha az Ön adatainak egy részét biztonsági mentési rendszerekben tároljuk, amelyek automatikusan biztosítják valamennyi rendszerünk ellenálló képességét, és balesetek esetén adatvesztés elleni védelemként működnek, akkor nem áll módunkban ezeket az adatokat még a biztonsági mentési rendszerekből sem törölni, és gyakran technikailag sem lehetséges. Ezeket az adatokat azonban semmilyen módon nem dolgozzuk fel aktívan, és nem használjuk fel további feldolgozási célokra.

Hová fordulhat
Adatvédelmi kérdéseivel a info@misura.cz e-mail címen vagy székhelyünkön is fordulhat hozzánk:
MISURA Store s.r.o., székhely: K Poště 429/2, 252 67 Tuchoměřice
Szállítási cím: K Poště 429/2, 252 67 Tuchoměřice

Weboldal - naplófájlok
Ha Ön belép a weboldalunkra és megtekinti azt, a következő naplófájlokat dolgozzuk fel és tároljuk a szervereinken. Az általunk tárolt információk a következők:
• Az Ön IP-címe
• A weboldalunknak az Ön által megnyitott oldala
• Válaszkód http
• Az Ön böngészőjének azonosítója
Ezeket az információkat legfeljebb egy évig és kizárólag a jogvédelem céljaira kezeljük.
Sütik
Amikor meglátogatja weboldalunkat, tájékoztatjuk arról, hogy az Ön eszközén cookie-k elhelyezésével technológiát használunk az információk gyűjtésére és tárolására. A sütik kis szöveges fájlok, amelyeket nem küldünk sehová, ezeket a sütiket törölheti a böngészőjéből, vagy teljesen letilthatja a használatukat. A sütik nem gyűjtenek semmilyen személyes adatot, azonban e sütik nélkül nem tudjuk biztosítani a weboldal teljes funkcionalitását.

Elemzés és statisztikák
A weboldalt analitikai szolgáltatások segítségével figyeljük és elemezzük. Az e szolgáltatás segítségével elemzett adatok egyike sem az Ön személyes adata. Ezt a szolgáltatást arra használjuk, hogy forgalmi és földrajzi adatokat, valamint információkat gyűjtsünk arról a böngészőről és operációs rendszerről, amelyről Ön a weboldalunkat megnyitja. Mindezen információkat marketingcélokra, a weboldal és a tartalom további fejlesztésére, valamint jogvédelmi célokra használjuk fel.

Hírek küldése az Ön e-mail címére
Abban az esetben, ha Ön érdeklődik a MISURA Store s.r.o. érdekes információinak e-mailben történő küldése iránt, amelyet Ön megad nekünk, és beleegyezik e-mail címe ilyen jellegű felhasználásához, akkor ezt az e-mailt kizárólag e célokra fogjuk feldolgozni. A MISURA Store s.r.o. az így kapott e-mail címet nem adja tovább más szervezeteknek. Amennyiben a jövőben bármikor úgy dönt, hogy a továbbiakban nem kíván e-maileket kapni a Misura Travel s.r.o.-tól erre a célra, akkor az adott e-mail cím feldolgozásához adott hozzájárulását visszavonhatja itt vagy a vállalat székhelyére küldött levélben.

Személyes adatok feldolgozása
Tekintse meg, hogy a MISURA Store s.r.o. hogyan kezeli az Ön személyes adatait, beleértve a megadott jogcímeket, célokat és az egyes feldolgozási tevékenységek nyilvántartására vonatkozó feldolgozási időszakokat.
Kategóriák: Hírlevél
Hírlevélre való feliratkozás
Hírlevélre való feliratkozás
Az adatokat egy másik jogalanytól kaptuk Nem
A jegyzet kiskorúakra vonatkozó információkat tartalmaz Nem
Jogcím Hozzájárulás
Személyes adatok Email (Személyes adatok)
A hírlevélre vonatkozó információk feldolgozásának célja
A feldolgozás időtartama a hozzájárulás visszavonásáig
Adatfeldolgozók Marketing
Kategória: webáruház
e-shop vásárlók
Rendelés a webáruházból
Az adatokat egy másik jogalanytól szerezték be Nem
Jogcím Szerződés teljesítése
Személyes adatok Cím (Személyes adatok), Természetes személy adóazonosító jele (Személyes adatok), Szállítási cím (Személyes adatok), E-mail (Személyes adatok), Keresztnév (Személyes adatok), Vezetéknév (Személyes adatok), Telefon (Személyes adatok)
A megrendelés feldolgozásának és a szállításnak a célja
A feldolgozás időtartama 10 év
Adatfeldolgozók Külső könyvelők
Címzettek Külső szállítmányozó cég
Jogcím Jogi kötelezettség
Személyes adatok Cím (Személyes adatok), E-mail (Személyes adatok), Név (Személyes adatok), Vezetéknév (Személyes adatok), Telefon (Személyes adatok)
A feldolgozás célja Számla a könyvelésben
Feldolgozási időszak 10 év
Adatfeldolgozók Külső könyvelők
Regisztráció webáruház
Az adatokat egy másik jogalanytól kapták Nem
A nyilvántartás kiskorúakra vonatkozó információkat tartalmaz Nem
Jogcím Hozzájárulás
Személyes adatok Cím (személyes adatok), szállítási cím (személyes adatok), e-mail (személyes adatok), keresztnév (személyes adatok), vezetéknév (személyes adatok), telefon (személyes adatok)
A feldolgozás célja egyszerű ismételt megrendelés
Feldolgozási idő határozatlan idő
Személyes adatok továbbítása harmadik országokba
Személyes adatok továbbítására harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek adatfeldolgozói vagy más címzettek részére nem kerül sor.

Az adatvédelmi szabályzatot rendszeresen felülvizsgáljuk, és szükség esetén frissíthetjük. Az adatvédelmi szabályzat legutóbbi módosítása 2020. november 1-jén történt.